Prodej

 • hasicích přístrojů
 • požárně bezpečnostních zařízení (požárních ucpávek, dveří, klapek aj.)
 • hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí
 • vybavení hydrantových skříní
 • detektorů zplodin nedokonalého hoření, požáru, úniku plynů, vody, cigaretového kouře, aj.
 • bezpečnostních tabulek
 • výstroje a výzbroje pro hasiče a záchranáře
 • vybavení pro požární sport  
 • hadic (i nestandardních délek), savic a armatur nejen pro hasiče
 • oděvů – pracovních i vycházkových – pro členy SDH a HZS i pro děti
 • ochranných pomůcek a prostředků první pomoci
 • čerpadel a elektrocentrál
 • ADR
 • pohárů a diplomů pro vaše akce
 • dle poptávky zpracujeme konkrétní cenovou nabídku i na vámi požadované zboží, které nenajdete v našem standardním sortimentu


Instalace a montáže, kontroly (revize) a opravy požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

 • hasicích přístrojů a hydrantů
 • požárních vodovodů, suchovodů, nezavodněného požárního potrubí
 • požárních ucpávek otvorů
 • požárních uzávěrů - dveří a klapek
 • elektrická požární signalizace (EPS)
 • zařízení pro odvod tepla a kouře
 • protipožárních nátěrů a nástřiků
 • automatických hasicích systémů počítačových serverů, automobilů, telefonních ústředen atd.
 • stabilních hasicích zařízení na CO2
 • zajistíme vám dodržování lhůt pravidelných ročních kontrol provozuschopnosti zařízení PO  


Kompletní zajištění povinností právnických podle zákona o PO osobou odborně způsobilou

 • zpracování dokumentace začlenění provozovaných činností
 • zpracování a vedení povinné dokumentace o požární ochraně
 • školení o PO vedoucích zaměstnanců, členů požární hlídky, preventistů PO i zaměstnanců
 • provádění pravidelných požárních preventivních kontrol
 • provádění ročních kontrol PBZ - ucpávky, uzávěry - dveře, nouzové osvětlení
 • pomůžeme vám s odstraněním závad zjištěných státními orgány při kontrole