Servis v oblasti BOZP

kompletní zajištění povinností právnických osob vyplývajících ze zákoníku práce

  • vyhledávání rizik a prevence rizik, včetně zpracování dokumentace 
  • zpracování systému posytování ochranných osobních prostředků
  • řešení problematiky pracovních úrazů
  • zpracování a vedení povinné dokumentace
  • provádění školení zaměstnanců o BOZP
  • provádění ročních prověrek BOZP
  • provádění pravidelných kontrol úrovně BOZP
  • řešení povinností v oblasti hygieny práce